Ραδιοφωνικές εκπομπές

Το θέμα της εκπομπής είναι δύο πολιτισμικά φεστιβάλ μεταναστών, το "Ανοιχτό Παράθυρο" και το φεστιβάλ που διοργανώνει το πολιτιστικό κέντρο "Ανάσα"

Οι μαθητευόμενες από το πρόγραμμα "Πολίτες Του Κόσμου" και η Ανδρομάχη Παπαϊωάννου, κοινωνική ανθρωπολόγος και διαπολιτισμική μεσολαβήτρια στην περιφέρεια Αττικής, συζητούνε για τη διαπολιτισμική μεσολάβιση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Οι μαθητευόμενες από το πρόγραμμα "Πολίτες Του Κόσμου" και η Ανδρομάχη Παπαϊωάννου, κοινωνική ανθρωπολόγος και διαπολιτισμική μεσολαβήτρια στην περιφέρεια Αττικής, συζητούνε για τη διαπολιτισμική μεσολάβιση.

Στην εκπομπή αυτή γίνεται η παρουσίαση του Διαπολιτισμικού Καλλιτεχνικού Προγράμματος Σταυδροδρόμια Τέχνης και των δράσεων αυτού.

Εκπαιδευόμενοι του προγράμματος "Πολίτες Του Κόσμου" διαφορετικής καταγωγής, συζητούν για το θέμα της θρησκείας στη χώρα τους και για το πως αντιμετωπίζονται μετανάστες με διαφορετική θρησκεία.