Ραδιοφωνικές εκπομπές

Ο Γιώργος Τσιμουρής, Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και μέλος της επιτροπής πολιτογράφησης, μας ενημερώνει για την διαδικασία της πολιτογράφησης των μεταναστών.

Ο κος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Αθήνας, μιλάει για τον ρόλο των ΣΕΜ, σαν δύναμη στα χέρια των μεταναστών.