Εκπαιδευτικό Υλικό για τον Εκπαιδευτή

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και τη συμβουλευτική υποστήριξη στελεχών για τη λειτουργία των Πολυπολιτισμικών Μέσων Ενημέρωσης καθώς επίσης και σε άτομα, τα οποία εμπλέκονται ενεργά στη λειτουργία των Πολυπολιτισμικών Μέσων Ενημέρωσης.

Επιπλέον, θεωρούμε πως αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελέσει χρήσιμο εφόδιο γνώσεων για όλους τους επαγγελματίες των ΜΜΕ καθώς και των σπουδαστών σχολών δημοσιογραφίας και επαγγελμάτων ΜΜΕ καθώς μέσα από την χρήση των καινοτομικών του εργαλείων αναβαθμίζει τις μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενώ ενημερώνει για την παρουσία, το ρόλο και την λειτουργία των Πολυπολιτισμικών Μέσων Ενημέρωσης.

Για να δείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό για τον Εκπαιδευτή πατήστε εδώ.