Εκπαιδευτικό Υλικό για τον Εκπαιδευόμενο / Ωφελούμενο

 

Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης για τους καταρτιζόμενους / ωφελούμενους περιλαμβάνει σημειώσεις, παραδείγματα, ασκήσεις και γλωσσάριο για το κάθε μια εκπαιδευτική ενότητα ξεχωριστά.

Στο σύνολό του το εγχειρίδιο εκπαίδευσης για τους ωφελούμενους / καταρτιζόμενους αποτελείται από 9 εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες διαχειρίζονται βασικά θέματα τεχνικών, επικοινωνιακών οδών και τεχνολογικών εργαλείων που θεωρούνται απαραίτητα για την αποτελεσματική υποστήριξη και επιμόρφωση των ατόμων που εμπλέκονται στα Πολυπολιτισμικά Μέσα Ενημέρωσης ή θέλουν να κατανοήσουν και να μάθουν την λειτουργία τους.

Για να δείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό για τον Εκπαιδευόμενο / Ωφελούμενο πατήστε εδώ.