Εκπαιδευτικό Υλικό Δεοντολογία/Νομοθεσία ΜΜΕ

 

Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης για τους καταρτιζόμενους / ωφελούμενους περιλαμβάνει την Δεοντολογία και Νομοθεσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα σε δύο εκπαιδευτικές ενότητες.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 3 «Εκπαίδευση εκπροσώπων Μεταναστευτικών κοινοτήτων σε θέματα ραδιοφωνίας και σε Πολυπολιτισμικά Μέσα Ενημέρωσης (community media)» του έργου και χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπροσώπων μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Για να δείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό για την Δεοντολογία - Νομοθεσία των ΜΜΕ πατήστε εδώ.